Logo

Wat doet integratieve kindertherapie

Een kind dat van binnen sterk is, heeft grip op zijn gedrag en reactiepatronen en zit doorgaans lekker in zijn vel. Toch kan het zijn dat een kind zichzelf niet zo sterk voelt vanbinnen. Soms zijn onderliggende gevoelens veroorzakers van gedrag waar hij of zij, of u, tegenaan loopt. Ook in de omgang met anderen kan een kind ervaringen opdoen die de innerlijke balans verstoren. Ik ga er vanuit dat het kind een goede reden heeft om zich zo te gedragen of te voelen als hij of zij doet. Uitdaging is om samen erachter te komen wat die reden is. Goede verwerking van ervaringen en gevoelens maakt dat het probleemgedrag dan niet meer “nodig” is.

Vanuit verschillende invalshoeken kan ik uw kind benaderen met net dat wat het nodig heeft. Hierdoor verwerkt het kind dat wat de balans verstoord heeft. De eigen ik-sterkte wordt vergroot waardoor het kind met meer zelfvertrouwen in het leven staat.

In feite zetten we in het oudergesprek en in de behandeling steeds het kind als het ware op een stoel in het midden en gaan we op 6 verschillende stoelen eromheen zitten. zo krijgen we zicht op waar de kern van het probleem werkelijk zit en kunnen we onze aanpak specifiek daarop richten:

  1. De medische stoel: gericht op lichamelijke oorzaken en symptomen.
  2. De stress stoel: gericht op draagkracht/draaglast verhouding.
  3. De cognitieve en leertheoretische stoel: gericht op het aanleren/afleren van gedrag (bijvoorbeeld gedragstherapie).
  4. De psychodynamische stoel: gericht op onverwerkte gebeurtenissen in het -recente- verleden.
  5. De communicatie/systeem stoel: gericht op het gehele sociale systeem en de communicatie binnen het gezin.
  6. De transpersoonlijk stoel: gericht op het helpen zoeken naar zingeving en vorming van identiteit.

“Wie ben ik, wat doe ik hier op deze wereld, waarom gebeuren met mij dingen zoals ze gebeuren?” Kinderen houden zich op hun niveau ook bezig met levensvragen. Juist wanneer het kind het moeilijk heeft kan het helpen door in therapie met behulp van geleide fantasie, actieve imaginatie en andere interventies de diepte in te duiken. Dan ontdekt en ervaart het kind: ”ik ben uniek!” En ook dat het ruimte innemen kan, dat hij of zij mag zijn wie hij of zij bedoeld is te zijn, voor hier, nu en later. Voor kinderen die in een christelijk gezin opgroeien geldt dat ik hen vanuit dezelfde geloofsvisie kan benaderen; een gedeelde meerwaarde in de beleving van “zin en doel in dit leven hier en nu en hierna”.

  • Soms kan de klacht niet weggehaald worden doordat het kind ADHD of iets anders heeft. Wel kan een kind leren hoe hij of zij beter met gevoelens, problemen en klachten om kan gaan, waardoor de klachten verminderen en het kind zich gewoon happy kan voelen!
  • Ouders zijn een belangrijke hulpbron waaruit het kind kan putten. Daarom is er voorafgaand en na elke vijf kindsessies een oudersessie. Overleg met u over de benadering van uw kind zal versteviging van de relatie tussen u en uw kind opleveren. Een stoornis kan niet worden weggenomen, maar als het kind en zijn omgeving leren ermee om te gaan in plaats van eraan overgeleverd te zijn, dan levert dat een positief effect op voor uw kind en voor u!

Het kan nu en dan voorkomen dat ik u doorverwijs naar de huisarts of een andere instantie. De reden is dat er mogelijk een medische oorzaak achter de klacht zou kunnen zitten die eerst onderzocht moet worden, of dat er een andere vorm van hulp wellicht beter aansluit op uw kind.

Er is een contra-indicatie voor kinderen met ernstige psychische stoornissen. Deze kinderen hebben een specifiekere specialistische hulp nodig.