Logo

Wat is integratieve kindertherapie

Integratieve kindertherapie is een kindgerichte, kortdurende vorm van therapie waarbij het kind centraal staat.

“Het kind weet het, Het kind kan het en Het kind doet het!” is één van de uitgangspunten van integratieve kindertherapie.

‘Het kind weet het, kan het en doet het’, is mijn uitgangspunt in het contact met een kind. Dat houdt in dat het kind tijdens de sessies ‘spelender-wijs’en/of ’pratender-wijs’ op eigen wijze laat zien waar hij of zij tegenaan loopt. Samen gaan we op zoek naar de hulpbronnen die er van binnen en in zijn of haar omgeving zijn, zodat het kind zichzelf kan helpen.

  • Ieder kind heeft recht op een behandeling die op zijn of haar eigen situatie en mogelijkheden gericht is.
  • De duur van de therapie wordt bepaald door de mogelijkheden van het kind en de invloed van zijn omgeving, zoals de ouders en andere opvoeders.
  • Het kind wordt als één geheel benaderd. Interne ‘delen’ worden aangesproken door onder andere interventies en technieken. Wanneer een intern ‘deel’ wat klachten veroorzaakt wordt geïntegreerd in het klachtvrije deel van het kind, ervaart het de mogelijkheid om zelf grip op zijn of haar eigen leven te krijgen.
  • Deze integratieve benadering is veelzijdig. Het geeft een kind de ruimte om vanuit eigen mogelijkheden en innerlijke kracht te kunnen genieten van het leven!