Logo

SoVa-training

Sociaal vaardiger worden kan het best in een kleine groep geoefend en getraind worden. In overleg kan ik met groepjes van 6 à 8 kinderen een training geven aan zowel jonge kinderen vanaf 5 t/m 8 jaar als aan oudere kinderen: 9 t/m 12 jaar. De training is praktisch, kinderen oefenen met elkaar situaties die in de dagelijkse praktijk problemen veroorzaken en leren hoe ze daar beter mee kunnen omgaan. Ik heb wekelijks contact met de betrokken ouders en leerkrachten door middel van de ouder- en leerkrachtfolders, zodat het kind letterlijk omringd wordt door dezelfde dingen die in de training aan bod zijn gekomen. Bij de training horen drie oudergroepsbijeenkomsten: één eraan voorafgaand, één halverwege en één erna. Deze laatste kan een 15 minutengesprek per ouder in plaats van een groepsbijeenkomst.

Ook in deze training staan kinderen met hun eigen mogelijkheden centraal. Daarnaast maak ik gebruik van interventies vanuit de integratieve kindertherapie.

Thema’s van de sova-training zijn:

  • Omgaan met de gevoelens: bang, boos, bedroefd en blij.
  • Opkomen voor jezelf zonder te ‘knokken’ of ‘ weg te kruipen’.
  • Sociale situaties goed leren ‘aanpakken’.

De training vindt bij voorkeur op eigen school onder schooltijd plaats.

De kosten van een SOVA training kunnen we in een telefonisch overleg nader overeenkomen.

Materiaal voor deze training is ontwikkeld door orthopedagoge C. Wolters, Cedin Groningen/Friesland.

Oude koeienworkshop

‘Oude koeien moet je niet uit de sloot halen’, dat is wat we zeggen. Toch lopen er best veel oude koeien rond, ook op scholen. En…ze lopen soms danig in de weg. Naast alles wat er op scholen al gedaan wordt aan lessen en Kajertrainingen kan het helpend zijn om in 1 ochtend die oude koeien definitief uit de sloot te halen. De ervaringen van 6 scholen zijn zeer positief. Kids zijn enthousiast, genieten ervan en zijn OPGELUCHT. Leerkrachten vertellen dat het effect blijvend is en merken dat de sfeer in de groep positief veranderd is. Voor € 500,- kom ik graag langs met een kant&klaar programma. Ook Schoolmaatschappelijk werkers zijn enthousiast hierover!

Ter verdieping of los van de oude koeienworkshop bied ik ook de volgende workshop aan:

‘KOM OVER DE STREEP!’ Dit is naar het bekende TV programma van Arie Boomsma.

Doelgroep: bovenbouw groepen basisonderwijs of klas 1 of 2 Voortgezet onderwijs.

Inhoud

Soms zijn er groepen kinderen die niet goed met elkaar harmoniëren. Ruzies, pesterijen, buitensluiten of ‘groepjes’ binnen een groep. Als leerkracht of docent heb je de handen er vol aan om de sfeer een beetje op peil te houden. Je merkt dat er maar weinig voor nodig is, of die sfeer is verziekt. Een krachtig middel is dan: de “Kom over de streep” workshop.

Het duurt een dagdeel. De hele groep doet mee. Naast de leerkracht worden ook de Intern Begeleider en Schoolmaatschappelijk Werker gevraagd mee te doen. Daarbij eventueel nog een paar andere volwassenen. Zij vormen het vangnet. Tijdens de workshop komen de kinderen op een actieve manier met elkaar in contact, leren ze elkaars’ kwaliteiten benoemen door middel van teambuildingspelen 4 kids. Tot slot is een de grote eindactiviteit waar het allemaal om draait: ‘Kom over de streep!’ De kinderen en volwassenen staan allemaal aan 1 kant van de streep. er worden situaties voorgelezen waarmee kinderen in hun leven geconfronteerd kunnen zijn. Bijvoorbeeld: “Kom over de streep als je ooit het meegemaakt dat je werd gepest, je ouders scheidden, ruzie in het gezin, eenzaamheid, buitengesloten zijn, etc.” Per item gaan kinderen en volwassenen die dit zelf mee hebben gemaakt over de streep. De kinderen en volwassenen die achterblijven steken vanaf de andere kant hun hand naar hen op als gebaar van steun en respect. Kinderen ervaren hierdoor, dat ze niet de enige zijn, dat anderen hen steunen, dat hun geheim veilig is en dat ze samen als groep hechter zijn. Na zo'n workshop is de sfeer, de onderlinge samenhang en openheid beter dan ooit.

N.B. De groep wordt gevraagd vertrouwelijk om te gaan met de dingen die er die dag gedeeld zijn.

De vangnet-functie van de volwassenen is die dag erg belangrijk! Door eigen teamleden in te schakelen geeft dit ook na de workshop een veilig gevoel aan de leerlingen, ze weten bij wie ze terecht kunnen.