Logo

Verwijzers

Voor verwijzers is het mogelijk om via Zorgdomein patiënten naar Gewoon Happy te verwijzen. U ontvangt na het afronden van de therapie een eindrapportage via Zorgdomein. Indien wenselijk wordt er, met toestemming van ouders en de cliënt, tussentijds overlegd met u.

Verwijzing via de huisarts voor Psycho-Sociale zorg is noodzakelijk om de financiering van de Zorg voor Jeugd via de eigen gemeente te kunnen realiseren. Vriendelijk verzoek aan u om dit te faciliteren zodat het kind, de jongere en de ouders zich gewoon Happy voelen.

Mocht er meer nodig zijn behalve psychotherapie, dan overleg ik graag met de ouders en u om te onderzoeken welke instantie een passend vervolg kan bieden.

Zorgdomein logo