Logo

Workshops en lezingen

Gewoon Happy biedt meerdere workshops voor verschillende doelgroepen. Worshop 5 en 6 staan in de steigers!

Workshop 1: voor ouderavonden op scholen

Titel: “Wat vertel je me nou?”

Inhoud: hoe kan ik als ouder, leerkracht effectief communiceren met mijn kinderen?

Werkvorm: aan de hand van een aantal doe-activiteiten krijg je een frisse kijk op de communicatie met je kind. Wanneer je je realiseert dat bij kinderen ‘gedrag’ het communicatiemiddel bij uitstek is, kun je verder kijken. Immers: zodra je die manier van communiceren herkent, ben je in staat om achter het -soms moeilijk te begrijpen- gedrag te kijken en de werkelijke reden ervan te ontdekken. Practische handreikingen, waarmee je de volgende dag al aan de slag kunt, geven deze wokshop een interactief karakter. En…het samen oefenen werkt effectief en verhoogt de onderlinge sfeer tijdens deze workshop.

Workshop 2: voor opvoeders met kinderen van 3-15 jaar, oppasouders, leerkrachten, peuterleidsters, kinderopvang- en BSO leiding

Titel: “Bekijk het maar!”

Inhoud: Ontdeken welke ‘taal'een kind spreekt. Weten vanuit welk intern deel jij als opvoeder reageert en hoe je dit effectief in kunt zetten.

Werkvorm: aan de hand van het boek: ‘de vijf talen van kinderen’ -Gary Chapman- kijken we naar een kind waarmee de communicatie niet soepel verloopt. De ontdekking is te zien welke ‘taal’ dit kind spreekt. Zodra je dit weet, kun je het toepassen en bereik je je kind op zijn of haar nivo. Al vrij snel zal er een verbetering merkbaar zijn in jullie onderlinge contact. Daarnaast leer je begrijpen vanuit welk intern deel jij het beste communiceert met een kind, waardoor het weer prettig loopt. Dit oefenen we in de workshop met playmobiel poppetjes zodat je meteen voelt: “Aha: zo zit het dus!”

Workshop 3: voor gast- en vraagouders

Titel: “Eerste Hulp Bij Opvoeden, E.H.B.O.”

Inhoud: naast de verplichte medische E.H.B.O. cursus is het ook handig te weten welke ‘tools’ of instrumenten jij in jouw ‘eerste hulp bij opvoedingskoffer’ hebt. Daarbij gaan we practisch aan de slag om te zien wanneer je deze ‘tools’ inzet en hoe je die optimaal kunt benutten. Ook bespreken we de waardevolle communicatie tussen gast- en vraag ouder. Immers: 2 zien meer dan 1? Na deze workshop zul je gedrag van een kind beter kunnen begrijpen, bijsturen en interpreteren. Daarbij ook de grens herkennen wanneer er sprake is van ‘signaalgedrag’ en hoe je respectvol je zorg kunt delen met de vraag- of gastouder. Een interventie met echte knuffels laat je op een nieuwe manier ervaren hoe je een kind kunt helpen, wanneer het niet lekker in zijn of haar vel zit.

Workshop

Workshop 4. Teambuilding voor teams van peuterleidsters, leerkrachten, en andere teams

Titel: “Plezier in Professionaliteit beleven:>)”

Inhoud: Samen werken in een team kan verrijkend zijn. Omdat je allemaal verschillend bent en toch dezelfde passie voor het werken met kinderen deelt, heb je vaak gespreksstof te over. Maar…. hoe kom je echt nader tot elkaar als team? De ‘vijf P's’ komen interactief aan de orde: Persoon, Passie, Professional, Positieve kwaliteiten en Perspectief. Onder andere door een kernkwadrant van jouw eigen kwaliteit uit te zetten. Vervolgens daarbij jouw valkuil, jouw allergie en jouw uitdaging te onderdekken, ja, dan kom je verrassende kanten van jezelf tegen. Natuurlijk mooi om samen te delen. Dit werkt verstevigend voor jezelf als persoon in het team en voor het team als geheel. Geen passieve workshop!

Workshop 5 oude koeienworkshop: teambuilding for kids van het basis- en voortgezet onderwijs!

Inhoud: wie kent ze niet: de oude koeien! Liefst laten we ze in de sloot zitten, maar wanneer oude koeien in een groep zoveel ellende veroorzaken, dan is het van belang om op gedegen en respectvolle manier samen die oude koeien uit de sloot te halen. Groepen van basisscholen en VO klas 1 en 2 kunnen zich hier voor aanmelden. Opzet: na een vlotte teambuildingsactiviteit verkennen de leerlingen hoe zij in het leven staan: als een roeier of als een kanoer. Ze ontdekken wat oude koeien zijn en hoe deze oude koeien hen of de ander parten kunnen spelen. Vervolgens gaat de groep met een creatieve verwerking aan de slag en krijgen alle leerlingen de kans om individueel hun oude koe met mij te bespreken. Daarna wordt besproken hoe en met wie ze die oude koe uit de sloot willen halen. Ook dit gebeurt in kleine setting waarbij de ander gevaagd wordt om te luisteren….en….te bedanken. Doorgaans ontstaat er dan al een beter contact en is een welgemeend excuus genoeg om samen de koe bij de hoorns te vatten. Kinderen ervaren deze workshop als enorm opluchtend en prettig. Een blijvend effect is er doordat ze allen het oude koeiencertifivaat ondertekenen waarin beloofd wordt dat er definiteif is afgerekend en ook dat als er een nieuwe ‘oude koe’ ontstaat ze er actie op zullen ondernemen! Lees de reacties bij het onderdeel ‘media’.

‘Je kind helpen wanneer het wordt gepest?’ Gangbare manieren helpen vaak niet. En….veelal is een van de ouders vroeger zelf ook gepest. Wat WEL helpt, dat gaan we samen met elkaar als ervaringsdeskundigen en lotgenoten oefenen, zodat je op een andere manier je kind kunt benaderen! De zoektocht naar: “Wie wil jij ZIJN!” vormt een prikkelende uitdaging voor het kid en de ouders!

NB 1: Ik sta open voor eigen inbreng of denk graag met de organisatie mee, zodat een workshop perfect op maat is.

NB 2: Deze workshops presenteer ik in een Power-Point waarbij ik graag gebruik maak van een beamer!

NB 3: Prijzen in overleg

Ouderavond