Logo

Tarieven, betaling en aangesloten verenigingen

Het tarief is € 75,- per consult.

Vergoeding via de gemeente

Het is mogelijk om vanuit de Zorg voor Jeugd op verwijzing van uw huisarts of via uw gebiedsteam een budget te verkrijgen. Hierover kunt u telefonsich inlichtingen bij mij aanvragen. Dit betreft jeugd vanaf 3 tot 18 jaar.

De gemeente ondersteunt de volgende ontwikkelingsprofielen (OP):

  • OP 1 - Verbeteren psychosociaal functioneren jeugdige en gezinscommunicatie
  • OP 2 - Verbeteren functioneren jeugdige en gezinscommunicatie
  • OP 3 - Vergroten opvoedingsvaardigheden ouders met een beperking
  • OP 4 - Vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden voor ouders
  • OP 5 - Verminderen problematiek jeugdige
  • OP 6 - Multiproblematiek binnen het gezin
  • OP 7 - Begeleiding en behandeling bij geestelijke beperking
  • OP 8 - Begeleiding en behandeling bij geestelijke beperking en gedragsproblemen
  • OP 9 - Begeleiding bij lichamelijke beperking
  • OP 10 - Het jonge kind (0-6 jaar)

Oudergesprekken en een eventuele observatie of een gesprek op school worden als een psychotherapieconsult berekend en deels vergoed.

De therapiekosten worden door een groot aantal ziektenkostenverzekeringen gedeeltelijk vergoed indien u aanvullend verzekerd bent. Zie onderstaand overzicht of bel met uw eigen zorgverzekeraar.

Ik ben aangesloten bij de volgende beroepsverenigingingen om deze vergoedingen mogelijk te maken:

VIT Vereniging van Integraal Therapeuten nr. 547.17A
VIT Vereniging van Integraal therapeuten
RBCZ De koepelorganisatie nr. 205072R
Stichting RBCZ
Europees Certificaat Psychotherapie (ECP)
Europees Certificaat Psychotherapie (ECP)
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
Sociaal Domein Fryslân (SDF)
Sociaal Domein Fryslân (SDF)

Vergoedingen via de zorgverzekeraar

Onderstaande zorgverzekeraars* hebben aangegeven te vergoeden, mits de verzekerde een aanvullend pakket voor alternatieve/additieve geneeswijzen/zorg heeft afgesloten.

**Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

De Friesland bekostigt € 40,- per consult afhankelijk van uw aanvullend pakket

AZIVOAZVZAegon
AevitaeAnderZorgAnderZorg
CZConfiarDe Goudse
Delta lloydFBTOIAK
IZA: even checken bij de verzekeraar!IzzKiemer
KruidvatMenzisOHRA
OnvzPMAPNO
SIZTriasTrias
UMCUniveVGZ
VGZVvAAZorg & Zekerheid

Mocht uw verzekeraar er niet bij staan, dan kunt u een coulancebrief bij mij opvragen om alsnog voor vergoeding in aanmerking proberen te komen.

Betaling volgens het bankrekeningnummer dat op de factuur vermeld staat.

Tip: U kunt de nota’s opgeven bij de belastingaangifte onder ‘bijzondere ziektekosten’

Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 01145871