Logo

Privacy van het kind

In therapie komen mij vertrouwelijke dingen ter ore. Dit is privé-informatie van het kind zelf. Ik ben beëdigd en heb beloofd hiermee vertrouwelijk om te gaan. Samen met uw kind zoek ik naar mogelijkheden om deze vertrouwelijkheden ook met u te delen.

  • Bij het brengen en halen van uw kind bespreek ik niet met u hoe het is gegaan. Als er bijzonderheden zijn van uw of mijn kant ten aanzien van uw kind, nemen we telefonisch contact met elkaar op.
  • Een extra oudersessie tussendoor is altijd een mogelijkheid.

Ik neem de sessies in overleg op video op voor eigen gebruik.